domingo, junio 07, 2009

Nuevas unidades JClic (II)


A continuación los paquetes realizados en Catalán:


 • Activitats sobre estats d'agregació de la matèria
  Un conjunt d'activitats de Josep Ramon Planas sobre els estats d'agregació de la matèria: les mescles i solucions, els tipus de solucions i les tècniques de separació de mescles i solucions. El projecte s'adreça a nens i nenes d'educació secundària.
 • Microorganismes i malalties
  Sheila Chacon Flores presenta un projecte relacionat amb els microorganismes i les malalties infeccioses per a conèixer els agents que les poden causar i les maneres en què es pot produir un contagi. Les activitats estan adreçades a nois i noies de batxillerat.
 • La geometria
  L'Estel Busquets i la Núria Matabosch han creat aquest projecte pels més petits sobre geometria per tal de conèixer els objectes geomètrics en dues i en tres dimensions.
 • L'hivern
  Projecte d'activitats adreçat a nens i nenes de P5 sobre l'estació de l'hivern creat per Marta Iglesias i Marta Mañas. Al llarg del projecte es treballen diferents aspectes relacionats amb l'estació: el fred, els animals que hivernen, la roba que fem servir a l'hivern, etc.
 • Coloraines
  Yolanda Hidalgo ens envia aquestes activitats per treballar la comprensió lectora a partir d'un conte de Ferran Hortigüela Bodi anomenat Coloraines de l'Editorial La Galera.
 • Ordenacions i sèries
  Gaietà Casaponsa ha creat un projecte dirigit a nens i nenes d'educació primària. Les activitats estan relacionades amb l'ordenació de fruits i fruites, i sèries amb nombres inferiors a 50.
 • Volem pa amb oli!
  Per tal de treballar l'alimentació saludable, casolana i tradicional, Maria Torres ha creat aquest conjunt d'activitats dirigides a l'etapa d'infantil.
 • El sistema informàtic
  Un projecte de Francisco José León orientat a conèixer les parts i components de l'ordinador, com el maquinari, el programari, els perifèrics, els diferents tipus de memòria i els tipus fitxers. Les activitats estan adreçades a alumnat d'educació secundària.
 • Les cèl·lules
  Luis Ugedo Ucar ha elaborat aquest projecte sobre la morfologia de les cel·lules eucariotes adreçat a educació secundària. El projecte està estructurat en tres grans blocs: la teoria cel·lular, la diferenciació entre cèl·lula eucariota i cèl·lula procariota i el reconeixement i funció dels principals orgànuls cel·lulars.
 • Nombres parells i senars
  Jordi Marcó i Ruiz ens ha fet arribar aquesta activitat adreçada a educació primària sobre la diferenciació del nombres parells i senars.
 • Les plantes
  Projecte d'activitats adreçat a educació primària sobre les plantes, que ha realitzat Ferran Estruch Mascarell i que treballa diferents continguts com les parts d'una planta i la seva classificació, la respiració, la fotosíntesi, la nutrició i la reproducció.
 • La bicicleta
  Aquest projecte JClic recull les diferents modalitats de bicicleta que existeixen amb fotografies i textos. Al llarg de les activitats es pretén combinar teoria amb activitats més lúdiques. El projecte està adreçat a alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària, ens l'ha fet arribar la Begoña Ramírez Díaz.
 • Millorem la intel·ligència
  Antoni Vilalta Carrera ha creat aquest projecte d'activitats adreçat a nens i nenes d'educació infantil per millorar les seves capacitats intel·lectuals.
 • Funcions
  Projecte JClic de 42 activitats dividides en dues parts. A la primera es poden trobar activitats per a treballar el domini, el recorregut, el tipus de funcions... A la segona part trobarem activitats per a realitzar el càlcul de límits, derivades i integrals immediates. Aquesta activitat ens l'ha fet arribar Maití Manzano.
 • Ramon Llull
  Projecte d'activitats sobre la vida i l'obra de Ramon Llull adreçat a alumnat d'educació secundària. Aquestes activitats ens les ha fetes arribar Margalida Fontanet.
 • El carter
  Conjunt d'activitats creades per Raquel Martos Enseñat i adreçades a educació infantil per a treballar amb els més petits a l'àrea de Descoberta de l'entorn. Es pretén que els nens i les nenes coneguin més a fons l'ofici del carter.
 • El ninot de neu
  La Carmen González ha creat aquest projecte d'activitats per als més petits amb vocabulari típic del Nadal, l'hivern i els ninots de neu.
 • Aprenentatge de la lecto-escriptura
  Sis projectes JClic d'Antoni Caralt i Montse Rodés que són una proposta de treball per reforçar l'aprenentatge de la lectura en els seus inicis, pensada per a alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE).
 • Treballem les síl·labes
  Juanjo Martínez ha creat aquest conjunt d'activitats sobre llengua catalana per a cicle mitjà de primària.
 • Aventura't amb l'ortografia - Nivell 1, Aventura't amb l'ortografia - Nivell 2 i Aventura't amb l'ortografia - Nivell 3
  Gran projecte d'activitats JClic creat per Carme Camprubí, Elisabeth Badia i Gemma Vicente, graduat per a tres nivells de dificultat. També es pot utilitzar en línia des de l'edu365.cat.
 • Primeres lectures
  Projecte d'activitats per a l'àrea de llengua a educació infantil i primària sobre l'aprenentatge de la lectura. El projecte ha estat creat per Mercedes Rivera Pérez
 • Consciència fonològica
  Un altre interessant projecte de Mercedes Rivera, dirigit a les etapes d'educació infantil i primària, relacionat amb la consciència fonològica. Concretament, implica l'habilitat per notar, pensar o manipular els sons individuals en les paraules.
 • Fem la mona!
  Maria Torres Español ha realitzat un projecte de 22 activitats sobre la mona. Aquest projecte abasteix l'etapa d'infantil i de primària.
 • Duc, el poltre de Sebes
  María José Cervelló ha creat un conjunt d'activitats basades en el centre d'interès dels cavalls al poble de Sebes. El projecte inclou trencaclosques, numeració, càlcul, lectura, escriptura, relacions, associacions... Es pretén apropar el món dels cavalls salvatges als nens i nenes d'educació infantil.
 • Antiga Roma
  Conjunt d'activitats sobre la història de l'Antiga Roma, de molt fàcil resolució, per treballar amb alumnes de 1r d'ESO i també de primària. Són activitats pensades per repassar continguts bàsics d'aquest tema. Aquestes activitats ens les envia Montse Alsius.
 • Cangur 2008
  Aquest projecte permet fer la prova Cangur de forma interactiva. És autocorrectiva, proporciona pistes i dóna una resolució de cadascun dels 30 problemes. Juan Vicente Folch i Santi Lapenya en són els autors
 • Els tigres
  Sira Navarro ens ha fet arribar aquest projecte d'activitats adreçat a alumnat d'educació infantil sobre els tigres. Aquestes activitats estan pensades per a fer després del treball previ a l'aula sobre aquests mamífers.
 • Balenes
  Josep Casals, Lidia Pardo i Manel Martín ens han enviat aquest projecte d'activitats per als més petits sobre les balenes.
 • Sons oberts i tancats
  Projecte d'activitats per a educació primària sobre els sons oberts i tancats en llengua catalana. Aquest conjunt d'activitats ha estat creat per Jordi Marcó i Ruiz.
 • Potències
  Un projecte d'activitats enviat per Rosa Maria Trias sobre les potències: de base i exponent naturals, de base entera i exponent natural, propietats de les potències... el projecte està adreçat a alumnat d'educació secundària i batxillerat.
 • Termes, aqüeducte, aigua, romans, Tàrraco
  Enric J. López i Imma Palahí han creat aquest projecte on ens ensenyen què eren les termes romanes i el aqüeductes i perquè es feien servir. Aquest projecte està adreçat a les etapes d'educació infantil i primer cicle d'educació primària.
 • Matemáticas y realidad
  Raquel Muñoz ens fa arribar aquest projecte d'activitats distribuïdes en quatre parts on es relacionen qüestions matemàtiques amb situacions quotidianes, com per exemple, matemàtiques i comerç, matemàtiques i música i matemàtiques i mitjans de comunicació.
 • Sistema sexagesimal
  J. Amador Bernardo Vázquez és l'autor d'aquest projecte amb activitats adreçades a segon d'educació secundària, relacionades amb el sistema sexagesimal i les operacions amb nombres complexos.
 • Introducción a la trigonometría
  Germán Gómez Pinto ens ofereix un conjunt d'activitats per a educació secundària sobre trigonometria on es tracten diferents temes, com ara la història d'aquesta, els sistemes de medició angular, la longitud d'arc i d'àrea, les raons i identitats trigonomètriques... Aquest projecte està orientat a educació secundària.
 • La generación del 98
  Katheíne Esquía Flores ha creat una activitat JClic, sobre la generació del 98 i els autors més importants de l'època. L'activitat està dirigida a l'etapa d'educació secundària.
 • Multiplicación y división de monomios
  Projecte d'activitats per a educació secundària per treballar les operacions amb monomis, el projecte està dividit en dues parts: multiplicar i dividir monomis. Ens l'ha fet arribar en Leonid Medina.
 • Voleibol
  David García és l'autor d'aquest projecte d'activitats adreçat a educació secundària paer a l'àrea d'educació física al voltant del voleibol on es tracten diferents punts d'aquest esport.
 • Los árboles de mi colegio
  Projecte d'activitats per reconèixer els arbres que hi ha al pati del centre CEIP Miralvalle (Plasencia), elaborat per Jorge A. Martín Martín.
 • El Romanticismo musical
  Projecte d'activitats sobre el període musical del Romanticisme (sXIX) que ha elaborat Dolores Egea González.
 • Sumas llevando
  Un projecte d'activitats per a l'àrea de matemàtiques a educació primària per practicar la suma portant, ja sigui de forma directa o bé a través de problemes a resoldre. Aquestes activitats ens les ha fetes arribar José Luis Gómez Toranzo.
 • La tabla periódica
  Projecte d'activitats sobre la taula periòdica, dirigit als alumnes de Batxillerat on es treballen diferents conceptes com la identificació dels elements, els blocs de taula, o la definició de les propietats periòdiques. Félix Nieto i Álvaro Mota han estat els encarregats d'elaborar-lo.
 • Islas Canarias
  Daniel Martín Castellano ens envia aquest projecte per a alumnes d'educació primària sobre les Illes Canàries: quines són, com s'organitzen, quins són els seus símbols...
 • The animals
  Carmen Peña ens ha fet arribar un conjunt d'activitats per treballar la llengua anglesa i els animals salvatges. Aquest projecte està adreçat a nens i nenes d'educació primària.
 • Christmas
  Un projecte d'activitats de Marta Nebot Vilaseca per a educació primària, en l'àrea de llengua anglesa. Relacionades amb el Nadal, tal com el seu títol indica, podem trobar activitats de reading, listening i writing.
 • English activities
  M. Jesús Bernabeu és l'autora d'aquest interessant projecte d'activitats per a l'àrea de llengua anglesa adreçades a cicle superior d'educació primària.
 • Clic d'anglès
  Mercedes Rivera Pérez ha elaborat un paquet d'activitats de vocabulari d'anglès per primer cicle d'educació primària. Les activitats estan estructurades en 7 parts, sis unitats didàctiques i una de repàs.
 • Wild animals
  Projecte d'activitats per a segon i tercer cicle d'educació primària sobre animals salvatges: vocabulari, com són, què mengen, on viuen... que ens ha fet arribar Carlos Medina Viedma.
 • Mystery project
  Activitats JClic creades per M. Eva Solera i Reig per treballar a l'àrea d'anglès vocabulari sobre el misteri i l'ús del past simple i el past continuous a l'etapa de secundària.
 • To be
  Begoña López del Carre ens ha fet arribar aquest conjunt d'activitats adreçat a educació primària per aprendre i repassar l'ús el verb "To be" en el temps verbal present.
Por último en el próximo post expondré los hechos en lengua inglesa
Salud

No hay comentarios:

Publicar un comentario